Forsvarsakademiet

Sergentskolen

Flyvevåbnets sergentskole er oprettet 1. januar 2019 under Forsvarsakademiet på Flyvestation Karup.

Skolen har ansvaret for:

  • Den grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
  • Overgangsordning, akademiuddannelsen VMF 1 og 2
  • Ny akademiuddannelsen til seniorsergenter
  • Officerskadetternes grundlæggende uddannelse indtil start på officerskolen
  • Kurser for piloter
  • Øvrige efteruddannelseskurser for mellemledere
  • Instruktøruddannelse, manuelt i flyvevåbnet