Forsvarsakademiet

Sergent – Uddannelsesforløb

Ansøgning om uddannelse
Før du kan tilmelde dig moduler ved AFTC skal du gennemføre en afprøvning og ansøge om uddannelsen.
Det kan du gøre på hjemmesiden: Forsvarets Uddannelser.

Book kursus
Når din ansøgning er godkendt, skal du booke de enkelt kurser i arrangementsstyring
(NB. senest 6 uger før kursets opstart.)

Du kan først gennemføre føringsmodulet når du har bestået Videregående Instruktørkursus, Grundlæggende ledelseskursus og fjernundervisningsmodulet.

Kursusoversigt
Placering af kurserne på sergentuddannelsen kan ses her kursusoversigt.
Uddannelseskapaciteten er på 6-24 kursister for instruktør- og ledelseskurserne, og 12-36 for føringskurset. Hvis et kursus aflyses, henvises du til det næste.

Protiering
Er der flere kursister end der er kapacitet, tager Flyverstaben og Forsvarets Personelstyrelse stilling til, hvem der skal starte og hvem, der henvises til næste kursus. Du vil få tilsendt en velkomstskrivelse min. 6 uger inden kursusstart.

Arbejds -og Studieform
Nogle af kurserne gennemføres som blended learning og er en kombination af tilstedeværelsesundervisning, fjernundervisning, selvstudie, øvelser og skydeperiode.

Det grå modul
Fjernundervisningsmodulet også kaldet “Det grå modul / Love, normer og bestemmelser” gennemføres sideløbende med tilstedeværelseskurserne. 
Det grå modul består af 4 ATutor kurser (Forsvarets elektroniske skole) på internettet:

  • Retslære
  • Operationskendskab
  • Grundlæggende militærsikkerhedsuddannelse
  • Krigens love

Alle 4 kurser skal være gennemført og bestået inden opstart på Føringsmodulet.


Forberedelse inden start

  • Instruktør Grundlæggende: Refleksions opgave: se Instruktør Uddannelse FLV på ATutor
  • Instruktør Videregående: Medbringe 2 læringsmål fra egen enhed. Se Instruktr Uddannelse i FLV på ATutor
  • Det grundlæggende ledelseskursus: skal der gennemføres kurset  “Forsvarets ledelsesgrundlag” på ATutor
  • Føringskurset: skal Militær sikkerhedstjeneste gennemføres på ATutor på FIIN.


Bliv din egen træner

Kurset “Idræt – Bliv din egen træner” gennemføres ved AFTC idrætselementet og skal søges i DeMars. Kurset kan også gennemføres ved en anden enhed i forsvaret. 

Arbejdsgiver dage
Yderligere er der afsat dage “til arbejdsgiver”, hvilket betyder at din stamenheden råder over din tid, da den ikke er krævet i forhold til uddannelsen. 

Uddannelsesbeviser og gennemførsel af GSU – Grundlæggende Sergent Uddannelse
De fem kurser og fjernundervisningsmodulet giver hver især et “Q” i DeMars og der udleveres et uddannelsesbevis ved bestået kursus.
Når du har bestået alle kurser / modulet, tildeles du et Q for sergentuddannelsen komplet.
Du bliver dog først udnævnt til sergent ved egen enheds foranstaltning og når du bliver placeret i en mellemlederstilling.