i Flyvevåbnet

Sergent – Uddannelsesforløb

Før du kan tilmelde dig moduler ved AFTC skal du gennemføre en afprøvning og ansøge om uddannelsen.

Det kan du gøre på hjemmesiden Forsvarets Uddannelser.

Når din ansøgning er godkendt, skal du booke de enkelt kurser i arrangementsstyring senest 6 uger før kursets opstart.

Det første du skal deltage i er introduktionsdagen, som er obligatorisk for alle, som skal starte på sergentuddannelsen.

Placering af kurserne kan ses under menupunktet kurser eller i kalenderen.

Uddannelseskapaciteten er på 6-24 kursister for instruktør- og ledelsesmodulerne, og 12-36 for føringsmodulerne. Hvis et modul aflyses, henvises du til det næste modul.

Er der flere kursister end der er kapacitet, tager Flyverstaben og Forsvarets Personelstyrelse stilling til, hvem der skal starte og hvem, der henvises til næste kursus.

Nogle af kurserne gennemføres som blended learning og er en kombination af tilstedeværelsesundervisning, fjernundervisning, selvstudie, øvelser og skydeperiode.

Fjernundervisningsmodulet love, normer og bestemmelser gennemføres sideløbende med tilstedeværelseskurserne.

Før det grundlæggende ledelseskursus skal der gennemføres kurser på ATutor (Forsvarets elektroniske skole) i Forsvarets ledelsesgrundlag.

Før føringskurset skal de to kurser DeMars grundkursus og Militær sikkerhedstjeneste gennemføres på ATutor.

Kurset “Idræt – Bliv din egen træner” gennemføres ved AFTC idrætselementet og skal søges i DeMars. Kurset kan også gennemføres ved en anden enhed i forsvaret. Kurset skal være gennemført før udnævnelse kan finde sted.

Yderligere er der afsat dage “til arbejdsgiver”, hvilket betyder at din stamenheden råder over din tid, da den ikke er krævet i forhold til uddannelsen.

De fem kurser og fjernundervsiningsmodulet giver hver især et “Q” i DeMars og der udleveres et uddannelsesbevis ved bestået kursus.
Når du har bestået alle kurser / modulet, tildeles du et Q for sergentuddannelsen komplet.

Du bliver dog først udnævnt til sergent ved egen enheds foranstaltning og når du bliver placeret i en mellemlederstilling.