Forsvarsakademiet

Sergent – Uddannelsesdokumentation

Herunder kan du hente den dokumentation, som ligger til grund for sergentuddannelsen.

Uddannelsesordning


Uddannelsesbeskrivelser

 
Dokumentation på FIIN
Nogle reglementer m.m. er TIL TJENESTEBRUG og skal hentes på FIIN.

Følgende reglementer kan findes på Forsvarets DokumentCenter under ”Hærreglementer”: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/service/Publikationer/SitePages/HrnRegl.aspx

  • HRN 023-004 Infanteridelingen
  • HRN 023-057 Den mekaniserede infanterigruppe
  • HRN 111-001 5,56mm gevær M/95-familien
  • HRN 212-011 Felttjeneste for enkeltmand
  • HRN 302-001 Enkeltmandsudrustning
  • HRN 610-010 Radioreglement for Hæren 1, VHF-forbindelser
  • HRN 808-001 Troppetegn og signaturer
  • HRN 808-002 Kortlære
  • HRN 911-011 Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid)
  • RFLV 628.1 Flyvevåbnets uniformsreglement


Øvrige hjælpeværktøjer og publikationer