i Flyvevåbnet

Sergent – Uddannelsesdokumentation

Herunder kan du hente den dokumentation, som ligger til grund for sergentuddannelsen.

Uddannelsesordning

 • Uddannelsesordning for grundlæggende sergent uddannelse (under revision)


Uddannelsesbeskrivelser

 • Grundlæggende instruktørkursus (under revision)
 • Videregående instruktørkursus (under revision)
 • Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet (under revision)
 • Føringskursus  (under revision)
 • Love normer og bestemmelser (under revision)
 • Idræt – Bliv din egen træner

 
Dokumentation på FIIN
Nogle reglementer m.m. er TIL TJENESTEBRUG og skal hentes på FIIN.

Følgende reglementer kan findes på Forsvarets DokumentCenter under ”Hærreglementer”: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/service/Publikationer/SitePages/HrnRegl.aspx

 • HRN 023-004 Infanteridelingen
 • HRN 023-057 Den mekaniserede infanterigruppe
 • HRN 111-001 5,56mm gevær M/95-familien
 • HRN 212-011 Felttjeneste for enkeltmand
 • HRN 302-001 Enkeltmandsudrustning
 • HRN 610-010 Radioreglement for Hæren 1, VHF-forbindelser
 • HRN 808-001 Troppetegn og signaturer
 • HRN 808-002 Kortlære
 • HRN 911-011 Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben (fredstid)
 • RFLV 628.1 Flyvevåbnets uniformsreglement


Øvrige hjælpeværktøjer og publikationer