i Flyvevåbnet

GSU pr. 1. januar 2018

Den 1. januar 2018 iværksættes en ny struktur på den grundlæggende sergentuddannelse.

I 2017 skulle kursisten gennemføre et 4 ugers instruktørkursus, hvori der var en dag med gennemførelse af “Bliv din egen træner”.

Det ændres til:

  • et værnfælles grundlæggende instruktørkursus på 8 dage tilstede
  • et videregående instruktørkursus på 10 dage tilstede
  • et særskilt kursus “Bliv din egen træner” som gennemføres ved AFTC

De to instruktørkurser skal tages i nævnte rækkefølge og giver samlet set hele den pædagogiske uddannelse.

“Bliv din egen træner” skal søges særskilt og skal være gennemført inden udnævnelse kan finde sted.

Den samlede uddannelse til sergent består herefter af seks kurser:

  • Grundlæggende instruktørkursus
  • Videregående instruktørkursus
  • Grundlæggende ledelse i flyvevåbnet
  • Føringskursus
  • Det Grå Modul – love, normer og bestemmelser – på forsvarets elektroniske skole – FELS.dk
  • Idræt – bliv din egen træner