Forsvarsakademiet

Sergent – Fjernundervisning

Love, Normer og Bestemmelser
Som sergent i Flyvevåbnet skal du have viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at agere i forhold til de love, normer og bestemmelser, der er gældende for tjenesten i forsvaret såvel nationalt som internationalt.
Du skal også være orienteret om flyvevåbnets operationer.

Det grå modul
Fjernundervisningsmodulet også kaldet “Det grå modul / Love, normer og bestemmelser” gennemføres sideløbende med tilstedeværelseskurserne. 
Det grå modul består af 4 ATutor kurser (Forsvarets elektroniske skole) på internettet:

  • Retslære
  • Operationskendskab
  • Grundlæggende militærsikkerhedsuddannelse
  • Krigens love

Alle 4 kurser skal være gennemført og bestået inden opstart på Føringsmodulet.