i Flyvevåbnet

Sergent – Fjernundervisning

Som sergent i Flyvevåbnet skal du have viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at agere i forhold til de love, normer og bestemmelser, der er gældende for tjenesten i forsvaret såvel nationalt som internationalt.

Du skal også være orienteret om flyvevåbnets operationer.

Fjernundervisningsmodulet skal være gennemført sideløbende med de øvrige tre moduler og skal være afsluttet inden eventuel udnævnelse kan finde sted.

Det forventes, at du forbereder dig, så du lever op til de forventninger, som er knyttet til din rolle som kommende sergent.

I forhold til modulets gennemførelse betyder det, at du selv skal søge de oplysninger som er relevante for, at du kan begå sig på ATutor (FELS), Novell Vibe ICEcore3 og de andre medier, hvor fjernundervisningen gennemføres.