Forsvarsakademiet

Sergent – Grundlæggende ledelseskursus

Som sergent i Flyvevåbnet skal du kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter for en medarbejder og mindre grupper på manuelt niveau.

Det grundlæggende ledelseskursus har en varighed på 20 dage og strækker sig over 6 – 7 uger.

Den første dag skal du møde i bygning 11 på Flyvestation Karup.

Formål
At kursisten sættes i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for enkeltmedarbejder og mindre grupper på manuelt niveau. 

Forudsætninger
Gennemført og bestået “Forsvarets ledelsesgrundlag” på ATutor – Forsvarets elektroniske skole (FELS)
Kurset er åbent for alle ansatte i forsvaret.

Læringsudbytte
Målet er at kursisten efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Skal have viden om begreber, principper og processer inden for grundlæggende ledelse.
 • Skal have forståelse for sammenhænge mellem ledelsesmæssige problemstillinger og forholdene for Flyvevåbnets enheder.

Færdigheder

 • Skal kunne vælge og anvende relevante redskaber, metoder, teknikker og materialer indenfor grundlæggende ledelse.
 • Skal kunne identificere et praktisk og / eller teoretisk problem.
 • Skal kunne vurdere kvaliteten af eget og andres arbejde i forhold til Forsvarets retningslinjer for kompetenceudvikling.
 • Skal kunne anvende ledelsesfaglig terminologi i kommunikationen med sidestillet og foresat personel.

Kompetencer

 • Skal kunne tage ansvar for arbejdsprocesser i normalt forudsigelige og kritiske arbejds- eller studiesituationer.
 • Skal kunne planlægge og tage ansvar for egne og fælles arbejdsprocesser og resultater.
 • Skal kunne opsøge videreuddannelse og faglig udvikling i strukturerede læringsmiljøer.
 • Skal tage ansvar for efterlevelse af Flyvevåbnets værdier.

Indhold

 • Forsvarets ledelsesgrundlag
 • Flyvevåbnets – Mission, vision og værdier
 • Kompetenceudvikling
 • Forandringsledelse
 • Grundlæggende psykologi
 • Motivationsteori
 • Kultur
 • Grundlæggende organisations- og ledelseshistorik
 • Kommunikationsteori
 • Konflikthåndtering
 • Planlægningsværktøjer
 • Praktisk ledervirke
 • Øvrige relevante ledelsesteorier og værktøjer

Studie -og arbejdsform
Uddannelsen gennemføres som blended learning, hvor der veksles imellem teoretisk og praktisk undervisning.
Der skal forventes en del forberedelse til de enkelte dage, herunder lektielæsning, casearbejde mm.

Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen samt en samlet vurdering af de praktiske opgaver.
bedømmes bestået/ikke bestået.
Censor: Intern

Bemærkninger
Det anbefales af kursisten i perioden mellem tilstedeværelsesdagene får tid til og mulighed for, at reflektere over gennemgået stof fra modulets teoretiske del, samt over erfaringer fra modulets praktiske del. 


Medbring følgende

 • Uniform til inden- og udendørsbrug jvf. uniformsbestemmelser.
 • Idrætstøj til inden- og udendørsbrug.
 • Din bærbare computer, som du klargjorte på introduktionsdagen.

Optagelseskrav

 • Deltaget på introduktionsdag ved AFTC, hvis du er i gang med en samlet sergentuddannelse.
 • Kursus i Forsvarets ledelsesgrundlaget på ATutor (Forsvarets elektroniske skole) – tidsforbrug ca. 7 – 14 timer

 

Projekt Transfer
Det anbefales kraftigt at du læser og bruger nedenstående folder: “Værktøjer til et godt udviklingsforløb” sammen med din chef eller nærmeste leder, inden du starter på de forskellige moduler, til at skabe rammerne for at du og din enhed for det optimale ud af din uddannelse og den tid enheden har investeret i din udvikling.

Vi anbefaler at du gemmer dokumentet som PDF og udskriver det så du kan lave en forventnings afstemning i samarbejde med din chef eller nærmeste leder og få skrevet aftaler og fokuspunkter ned i de anviste felter i dokumentet.