Forsvarsakademiet

Sergent – Grundlæggende instruktørkursus

Som sergent i Flyvevåbnet skal du kunne instruere en medarbejder og mindre grupper indenfor et afgrænset område, samt kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere en læringsaktivitet.

Det grundlæggende instruktørkursus har en varighed på 2 x 4 dage – kurset strækker sig over 2 uger.

Formål
Formålet er, at sætte kursisten i stand til at kunne planlægge samt gennemføre en læringsaktivitet for mindre grupper, indenfor et fagligt afgrænset område og/eller forløb, og ud fra et defineret læringsmål.

Forudsætninger
Ingen – Kurset er åbent for alle ansatte i forsvaret.

Læringsudbytte
Målet er at kursisten efter endt uddannelse har opnået følgende viden,
færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om læreprocesser og didaktik.
 • Forståelse af planlægning og gennemførelsen af en læringsaktivitet.

Færdighed

 • Kunne vælge og anvende læringsaktiviteter og hjælpemidler, der understøtter
 • læringsmålet, i planlægning og gennemførelse af en lektion.
 • Kunne vurdere og evaluere deltageres tegn på læring i forhold til læringsmål.
 • Kunne anvende pædagogisk didaktiske termer i kommunikationen med kollegaer.

Kompetencer

 • Kunne planlægge og tage ansvar for gennemførelse af en lektion indenfor et fagligt begrænset område.
 • Reflektere over egen præstation og opsøge faglig udvikling.

Indhold

 • Motivation
 • Læringsteori og læringsproces
 • Præsentationsteknik
 • Instruktørens rolle
 • Barrierer mod læring
 • Kolbs læringscirkel
 • Hjælpemidler
 • Evaluering (formativ, summativ, tegn på læring)
 • Feedback
 • Læringsmål og LRH taksonomi
 • Plan for læringsaktivitet
 • Planlægning af læringsaktiviteter, planlægning, gennemførsel og evaluering.
 • Afholdelse af praktiske læringsaktiviteter
 • Refleksion over egen praksis.

Studie -og arbejdsformer
Kurset gennemføres som tilstedeværelsesundervisning med en veksling mellem teoretisk og praktisk undervisning. Gennem undervisningen skabes de læringsmæssige betingelser der skal til for, at deltageren kan opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor virket som grundlæggende instruktør.
Deltageren vil gennem elevlektioner, feedback og egen refleksion opnå indsigt i egen udvikling.

Prøver/eksamen/certificering
Kursisten vurderes bestået/ikke bestået ud fra en helhedsvurdering af gennemførte lektioner.

Der vurderes på følgende områder:

 • Kursistens evne til at gennemfører didaktiske overvejelser og udarbejde plan for læringsaktivitet.
 • Kursistens evne til at gennemfører lektioner med valgte læringsaktiviteter.
 • Kursistens evne til at reflekterer over egen praksis efter gennemførte elevlektioner

lektioner.
Den enkelte udbyder udarbejder egen bedømmelsesplan, hvor specifikke vurderingskriterier beskrives.
Kvalifikation (Q i DeMars):


Forberedelse
Inden du møder op på det grundlæggende instruktørmodul skal du have lavet og forberedt en reflektionsopgave.
Du kan finde kurset på  ATutor: “Instruktør uddannelse flv”.
Du vil få udleveret bogen “Instruktørvirke i Forsvaret” på første kursusdag, men du kan med fordel skimte bogens indhold igennem på PDF versionen inden du møder op.

Medbring følgende

 • Uniform til inden- og udendørsbrug jvf. uniformsbestemmelser.
 • Idrætstøj til inden- og udendørsbrug.
 • Din bærbare computer, som du klargjorte på introduktionsdagen.

Optagelseskrav

 • Deltaget på introduktionsdag ved AFTC, hvis du er i gang med en samlet sergentuddannelse.

 

Projekt Transfer
Det anbefales kraftigt at du læser og bruger nedenstående folder: “Værktøjer til et godt udviklingsforløb” sammen med din chef eller nærmeste leder, inden du starter på de forskellige moduler, til at skabe rammerne for at du og din enhed for det optimale ud af din uddannelse og den tid enheden har investeret i din udvikling.

Vi anbefaler at du gemmer dokumentet som PDF og udskriver det så du kan lave en forventnings afstemning i samarbejde med din chef eller nærmeste leder og få skrevet aftaler og fokuspunkter ned i de anviste felter i dokumentet.