Forsvarsakademiet

Sergent – Føringskurset – Praktisk information

Faciliteter
Undervisningslokaler vil primært være i BYG 29.

I kælderen under BYG 19 findes to delingsrum med tilhørende pudsestue.
Dit hold vil få tildelt et delingsrum, og dele pudsestuen med andre hold.

Dit hold får tildelt et tørrerum i BYG 20.

Der vil IKKE være mulighed for overnatning.

Under skydeperioden i Borris bestiller AFTC indkvarteringsfaciliteter til dig.


Arbejdstid
Daglig tjeneste er fastsat til 0800-1600 (MAN-TOR) og 0800-1300 (FRE), med enkelte undtagelser.

Enkelte dage må du påregne tjeneste ud over det skemalagte, i forbindelse med forberedelse og vedligeholdelse. Vi vil gøre vores til, at du får fri til tiden, men det afhænger lige så meget af holdets og din egen arbejdsindsats. Der skal påregnes aktiviteter forud for og efter daglig tjeneste.

Den daglige tjeneste er kendetegnet ved en høj grad af praktisk undervisning, som til dels bliver gennemført i felten og til dels indenfor. Du vil opleve en vis fysisk belastning, og vi råder dig derfor til at have trænet dig op inden uddannelsesstart, så du undgår skader.

Du vil være på øvelse i 3 døgn i UDD-uge 4, og i UDD-uge 9 og 10 vil du være på skydelejr, hver af 4-5 dages varighed.

AKOS 2018
Se AKOS for føringskurserne i 2018:

 

Forberedelse
Inden du møder op til føringsmodulet er det en god ide at du har trænet og er i god fysisk form.
Du vil få råd og vejledning om træning på kurset: Idræt – Bliv din egen træner.
Men det er vigtigt at du i så god tid som muligt selvstændigt påbegynder at få trænet da led og sener kræver en lang optrænings tid, men er vigtig for at undgå skader.

 

Hvad skal jeg medbringe
Under uddannelsen skal du bruge udrustning og beklædning jf. denne pakkeliste.

Du skal være fortrolig med din udrustning og karabin M/96, da der ikke vil være tid til at gennemgå og tilpasse det under uddannelsen.
Vi forventer, at du kan adskille/samle dit våben og er fortrolig med de almindelige procedurer, såsom efterse, lade, aflade, kontrol m.m.

Det kan være en god ide, at gennemføre VME inden du møder op på føringskurset.

Under garnisontjeneste skal du være iklædt kampuniform med skjorte eller kampskjorte og baret, medmindre andet aftales med instruktørerne.

Under felttjeneste skal du have kampuniform med kampskjorte på, samt våben, basis og hjelm.

Under øvelserne skal du medbringe FII.

Pakning, Basis M96
Pakning, Rygsæk M96


Eget våben

Såfremt du medbringer eget våben (M/95 M/96 M/10) skal du læse og være opmærksom på følgende:

  • Du skal have truffet en skriftlig aftale med egen enhed om at du tager våbnet med. Denne aftale medbringes på mødedagen.
  • Hvis du kører i privat bil, skal der udfærdiges et transportdokument, der giver dig lov til at køre med våbnet og våbnet skal transporteres i aflåst våbenkuffert og bundstykket skal opbevares separat.
  • Hvis dit våben får defekt, kan vi ikke nødvendigvis foranstalte reparation, men derimod udlåne et puljevåben. Vi ligger ikke inde med rails, håndtag, aim point ol.
  • Du skal medbringe dit våben på mødedagen, og vi vil sørge for, at det bliver opbevaret korrekt.
  • Der må ikke foretages konstruktive ændringer på våbnet, herunder montage af anden type kolbe, forskæfte, sigtemiddel o. lign.
  • Du skal have sørget for, at dit våben har gennemført det kvartalvise våbeneftersyn, at eftersynet er gældende for hele uddannelsen, og du skal medbringe dokumentation for at våbeneftersynet er gennemført.


Forplejning
Du skal medbringe frokost på felt- og skydebanedage.

På øvelser vil du få udleveret feltrationer.

Under skydelejren vil der blive bestilt forplejning til dig.