Forsvarsakademiet

Sergent – føringskursus

Som sergent i Flyvevåbnet skal du kunne gennemføre operativ ledelse for enkeltmedarbejdere og mindre grupper i kritiske situationer, som kræver omgående handling. Du skal kunne træffe hurtige og effektive beslutninger i kritiske situationer og iværksætte handlinger under optimal udnyttelse af for hånden værende ressourcer.

Føringskurset har en varighed på 10 uger, hvor du i 2 af ugerne forretter tjeneste ved egen enhed. Den består af 275 lektioner, heraf 17 lektioner er uden for daglig tjeneste, samt 6 øvelsesdøgn.


Studie -og arbejdsform

Under tilstedeværelsesdagene kan du forvente at undervisningen vil foregå som klasseundervisning, felttjeneste, skydebanedage, øvelsesvirksomhed eller i skydelejr.
På fjernundervisningsdagene vil du løse opgaver på din FIIN-computer.

I dit mødebrev vil du få oplyst hvor og hvornår, du skal møde første dag, samt hvad du skal medbringe.

Læs eventuelt mere under menupunktet Praktisk information.


Optagelseskrav:

  • Godkendt ansøgning
  • Godkendt afprøvning ved Forsvaret Rekruttering
  • Gennemført og bestået videregående instruktørkursus eller instruktørkursus GSU før 1. januar 2018
  • Gennemført og bestået grundlæggende ledelseskursus eller ledelseskursus GSU før 1. januar 2018
  • Gennemført og bestået Fjernundervisning “Det grå modul på” ATutor (Forsvarets elektroniske skole)
  • Forudsætningsuddannelse før føringsmodulet, kursus AFTC-GSU-FØR-INTRO på FIIN FELS – 15 fjernundervisningslektioner
    • (Du tilmeldes automatisk når du er optaget på føringsmodulet)

Af hensyn til din mulighed for at komme i en tilfredsstillende form inden modulstart, er det en god ide, at du gennemfører kurset “Bliv din egen træner” inden start på føringsmodulet.

Projekt Transfer
Det anbefales kraftigt at du læser og bruger nedenstående folder: “Værktøjer til et godt udviklingsforløb” sammen med din chef eller nærmeste leder, inden du starter på de forskellige moduler, til at skabe rammerne for at du og din enhed for det optimale ud af din uddannelse og den tid enheden har investeret i din udvikling.

Vi anbefaler at du gemmer dokumentet som PDF og udskriver det så du kan lave en forventnings afstemning i samarbejde med din chef eller nærmeste leder og få skrevet aftaler og fokuspunkter ned i de anviste felter i dokumentet.