i Flyvevåbnet

Sergent – føringskursus

Som sergent i Flyvevåbnet skal du kunne gennemføre operativ ledelse for enkeltmedarbejdere og mindre grupper i kritiske situationer, som kræver omgående handling. Du skal kunne træffe hurtige og effektive beslutninger i kritiske situationer og iværksætte handlinger under optimal udnyttelse af for hånden værende ressourcer.

Føringskurset har en varighed på 10 uger, hvor du i 2 af ugerne forretter tjeneste ved egen enhed. Den består af 275 lektioner, heraf 17 lektioner er uden for daglig tjeneste, samt 6 øvelsesdøgn.

Under tilstedeværelsesdagene kan du forvente at undervisningen vil foregå som klasseundervisning, felttjeneste, skydebanedage, øvelsesvirksomhed eller i skydelejr.

På fjernundervisningsdagene vil du løse opgaver på din FIIN-computer.

Desuden anbefaler vi, at du har fuldendt modulet “Love, normer og bestemmelser” før start, da arbejdspresset på føringskurset er højt.

I dit mødebrev vil du få oplyst hvor og hvornår, du skal møde første dag, samt hvad du skal medbringe.

Læs eventuelt mere under menupunktet Praktisk information.

Optagelseskrav

 • Godkendt ansøgning
 • Godkendt afprøvning ved Forsvaret Rekruttering
 • Gennemført videregående instruktørkursus eller instruktørkursus GSU før 1. januar 2018
 • Gennemført grundlæggende ledelseskursus eller ledelseskursus GSU før 1. januar 2018
 • Gennemført følgende kurser på ATutor (Forsvarets elektroniske skole)
  • DeMars grundkursus – tidsforbrug ca. 3 – 6 timer
  • Grundlæggende militær sikkerhedsuddannelse – tidsforbrug ca. 1 time
  • Forudsætningsuddannelse før føringsmodulet, kursus AFTC-GSU-FØR-INTRO på FIIN FELS – 15 fjernundervisningslektioner
   (Du tilmeldes automatisk når du er optaget på føringsmodulet)