Forsvarsakademiet

Sergent – At være kursist

Forventninger
Du starter nu på en ansøgt uddannelse, hvor det forventes, at du møder frem motiveret og villig til at indgå i et læringsforløb og læringsfællesskab.SG-kursist Da du efter uddannelsen skal virke som befalingsmand i Flyvevåbnet er der en forventning om, at du ved din fremtræden fremstår som et godt eksempel. Ikke bare overfor din medkursister, men alle du møde under uddannelsen. Du skal altid sørge for, at du er velklædt, velforberedt og gør dit absolut bedste.

Se nedenstående henvisninger for forventninger til en kommende sergent og sergentelev i flyvevåbnet:

Under uddannelsen vil du skulle varetage forskellige funktioner:

  • KLAF – Klasseformand / Assisterende klasseformand
  • Delingsrumsansvarlig / Forsyningsansvarlig eller assisterende ansvarlig

Projekt Transfer
Det anbefales kraftigt at du læser og bruger nedenstående folder: “Værktøjer til et godt udviklingsforløb” sammen med din chef eller nærmeste leder, inden du starter på de forskellige moduler, til at skabe rammerne for at du og din enhed for det optimale ud af din uddannelse og den tid enheden har investeret i din udvikling.

Vi anbefaler at du gemmer dokumentet som PDF og udskriver det så du kan lave en forventnings afstemning i samarbejde med din chef eller nærmeste leder og få skrevet aftaler og fokuspunkter ned i de anviste felter i dokumentet.

Arbejdstid
Du er arbejdstidsneutral under uddannelsen hvilket vil sige, at der ikke kan optjenes merarbejde de dage, hvor du har tilstedeværelsesdage. Der kan endvidere ikke anføres merarbejde for fjernundervisning eller selvstudier.
Der planlægges på daglig tjeneste, men der kan forekomme enkelte undtagelser.
Vi vil gøre vores til, at du får fri til tiden, men det afhænger lige så meget af holdets og din egen arbejdsindsats.
De dage hvor du gør tjeneste ved egen enhed, er ikke arbejdstidsneutrale, idet du forretter almindelig tjeneste ved enheden.

Forberedelse
Du skal påregne tilrettelæggelse af næste dags program efter normal arbejdstids ophør. Det kan være i forbindelse med gennemførelse af undervisningsaktiviteter som instruktør, ved gennemførelse af ledelsesaktiviteter eller i forbindelse med forberedelse og vedligeholdelse.

Daglig tjeneste og arbejdsform
Den daglige tjeneste er kendetegnet ved en høj grad af praktisk undervisning, som til dels bliver gennemført i felten og til dels indenfor. Du vil opleve en vis fysisk belastning, og vi råder dig derfor til at have trænet dig op inden uddannelsesstart, så du undgår skader.

På føringskurset vil du være på øvelse i 3 døgn i uddannelsesuge 4 og 9 samt være i skydelejr i fire dage under uddannelsesuge 10.

Egne indkøbte effekter såsom jakker, trøjer, udrustning m.m. må ikke benyttes under uddannelsen.


Uansøgt afgang fra uddannelsen
Uansøgt afgang kan som hovedregel forekomme i fire tilfælde:

  • Du pådrager dig en skade, der umuliggør gennemførelsen af modulet.
  • Du præsenterer et uforholdsmæssigt fravær under kurset.
  • Du løser ikke pålagte hjemmeopgaver (og fjernundervisning) til tiden eller i tilfredsstillende grad
  • Du udviser en generel adfærd som anses uforenelig med at være kursist på en mellemlederuddannelse.


Skader
Enhver skade, der umuliggør praktisk gennemførelse af uddannelsen vil resultere i indstilling til afgang.
Såfremt du i stand til at deltage i en vist omfang, vil beslutningen om indstilling afhænge af en faglig vurdering af, om du er i stand til at honorere kursets fastsatte læringsmål.


Fravær / Sygdom
Fravær skal altid aftales med og godkendes af uddannelseslederen.
Ethvert fravær kan resultere i indstilling til afgang, idet alle vurderes individuelt.
Der foretages ved ethvert tilfælde en faglig vurdering af din mulighed for at honorere kursets fastsatte læringsmål.
Ved sygdom under uddannelsen, skal du kontakte sygemeldingskontoret tlf. 3266 3266 samt din klasseformand.


AFTC Kursuskontor
Spørgsmål omkring uddannelse, modulstart, administration og vejledning, 
kontakt AFTC kursuskontor:
Mail: aftc-ktp-kursuskontor
Tlf: 728 44 112

 

Vil du vide mere
Inden du møder på føringskurset, så kan du kigge nogle læringsvideoer fra Hærens Kampskole og Hjemmeværnsskolen igennem for inspiration. De kræver, at du opretter en profil på Forsvarets elektroniske skole.