i Flyvevåbnet

Sergent – At være kursist

Du starter nu på en ansøgt uddannelse, hvor det forventes, at du møder frem motiveret og villig til at indgå i et læringsforløb.SG-kursist

Da du efter uddannelsen skal virke som befalingsmand i Flyvevåbnet er der en forventning om, at du ved din fremtræden fremstår som et godt eksempel. Ikke bare overfor din medkursister, men alle du møde under uddannelsen.

Du skal altid sørge for, at du er velklædt, velforberedt og gør dit absolut bedste.

Egne indkøbte effekter såsom jakker, trøjer, udrustning m.m. må ikke benyttes under uddannelsen.

Under uddannelsen vil du skulle varetage forskellige funktioner:

  • Klasseformand / Assisterende klasseformand
  • Delingsrumsansvarlig / Forsyningsansvarlig eller assisterende ansvarlig


Arbejdstid

Der planlægges på daglig tjeneste, men der kan forekomme enkelte undtagelser.

Du skal påregne tilrettelæggelse af næste dags program efter normal arbejdstids ophør. Det kan være i forbindelse med gennemførelse af undervisningsaktiviteter som instruktør, ved gennemførelse af ledelsesaktiviteter eller i forbindelse med forberedelse og vedligeholdelse.

Vi vil gøre vores til, at du får fri til tiden, men det afhænger lige så meget af holdets og din egen arbejdsindsats.

Den daglige tjeneste er kendetegnet ved en høj grad af praktisk undervisning, som til dels bliver gennemført i felten og til dels indenfor. Du vil opleve en vis fysisk belastning, og vi råder dig derfor til at have trænet dig op inden uddannelsesstart, så du undgår skader.

På føringskurset vil du være på øvelse i 3 døgn i uddannelsesuge 4 og 9 samt være i skydelejr i fire dage under uddannelsesuge 10.

Du er arbejdstidsneutral under uddannelsen hvilket vil sige, at der ikke kan optjenes merarbejde de dage, hvor du har tilstedeværelsesdage. Der kan endvidere ikke anføres merarbejde for fjernundervisning eller selvstudier.

De dage hvor du gør tjeneste ved egen enhed, er ikke arbejdstidsneutrale, idet du forretter almindelig tjeneste ved enheden.


Uansøgt afgang fra uddannelsen

Uansøgt afgang kan som hovedregel forekomme i fire tilfælde:

  • Du pådrager dig en skade, der umuliggør gennemførelsen af modulet.
  • Du præsenterer et uforholdsmæssigt fravær under kurset.
  • Du løser ikke pålagte hjemmeopgaver (og fjernundervisning) til tiden eller i tilfredsstillende grad
  • Du udviser en generel adfærd som anses uforenelig med at være kursist på en mellemlederuddannelse.


Skader

Enhver skade, der umuliggør praktisk gennemførelse af uddannelsen vil resultere i indstilling til afgang.
Såfremt du i stand til at deltage i en vist omfang, vil beslutningen om indstilling afhænge af en faglig vurdering af, om du er i stand til at honorere kursets fastsatte læringsmål.


Fravær

Fravær skal altid aftales med og godkendes af uddannelseslederen.
Ethvert fravær kan resultere i indstilling til afgang, idet alle vurderes individuelt.
Der foretages ved ethvert tilfælde en faglig vurdering af din mulighed for at honorere kursets fastsatte læringsmål.
Ved sygdom under uddannelsen, skal du kontakte sygemeldingskontoret samt din klasseformand.


Vil du vide mere

Inden du møder på føringskurset, så kan du kigge nogle læringsvideoer fra Hærens Kampskole og Hjemmeværnsskolen igennem for inspiration. De kræver, at du opretter en profil på Forsvarets elektroniske skole.