i Flyvevåbnet

Uddannelsen til sergent

Den grundlæggende sergentuddannelse (GSU) gennemføres som en modulbaseret uddannelse, der maksimalt må strække sig over 24 måneder.

Den består af fire tilstedeværelseskurser ved Air Force Training Centre (AFTC) i Karup, kurset “Idræt – Bliv din egen træner” samt et modul der gennemføres som fjernundervisning, som består af et antal små digitale kurser.

Før du kan starte på uddannelsen, skal du deltage i en introduktionsdag ved AFTC.

Når du har gennemført alle kurser, opnår du et samlet kvalifikations “Q”, som er gældende for en sergent og du kan dermed udnævnes hos egen enhed.

Som uddannet sergent vil du fungere som mellemleder for personel på manuelt niveau. Du vil også fungere som fører for en gruppe/hold ved Flyvevåbnets tjenestesteder og virke som instruktør inden for eget funktionsområde.

Uddannelsen giver dig de nødvendige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at lede en gruppe soldater og fungere som instruktør og underviser.

Det skal understreges, at sergentuddannelsen, jf. FPTBST-201-8 er en ansøgt grunduddannelse, og derfor er arbejdstidsneutral. Der optjenes hverken merarbejde og/eller ydelser som f.eks. øvelsestillæg, natpenge m.m.