Forsvarsakademiet

Uddannelsen til sergent

Den grundlæggende sergentuddannelse i flyvevåbnet (GSU) gennemføres fra 1. januar 2019 som en modulbaseret uddannelse, der maksimalt må strække sig over 24 måneder.

Den består af 7 kurser med en samlet varighed af 14 uger:

  • Grundlæggende instruktørkursus i flyvevåbnet, fjernundervisning
  • Grundlæggende instruktørkursus i flyvevåbnet
  • Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet, fjernundervisning
  • Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, fjernundervisning
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, modul 1
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, modul 2

Kurserne skal gennemføres i ovenstående rækkefølge, idet dog alle fjernundervisningskurser i overgangsordningen 2019, gennemføres i tilknytning til tilstedekurserne.

Se eventuelt den grafiske oversigt (PROM 2019)
 

OVERGANGSORDNING

Alle der har gennemført det nuværende “Grundlæggende instruktørkursus” kan starte på “Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet” i den nye uddannelse.

Alle der har gennemført det nuværende “Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet” kan starte på “Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet” i den nye uddannelse, såfremt instruktørkurset også er gennemført.