Forsvarsakademiet

Seniorsergent – Uddannelsesforløb

Uddannelsen til seniorsergent gennemføres som en modulbaseret uddannelse, som normalt strækker sig over en periode på 8 måneder. Den består af to kurser, hvoraf den ene er et akademifag og den anden et militært fag.

Akademifaget kan gennemføres ved AFTC eller ved en civil udbyder:

Det militærefaglige fag kan kun gennemføres ved AFTC:

De enkelte kurser bookes i arrangementsstyring senest 6 uger før kursets opstart.
Placering af kurserne kan ses i kursusoversigten.

Uddannelseskapaciteten er på 12-24 kursister.
Det vil sige, at kurset som udgangspunkt gennemføres ved 12 eller flere ansøgere. Hvis et kursus aflyses, henvises du til det næste kursus.
Er der mere end 24 ansøgere, tager Flyverstaben og Forsvarets Personelstyrelse stilling til, hvem der skal starte og hvem, der henvises til næste kursus.

Uddannelsen gennemføres som en modulopdelt uddannelse under så stor anvendelse af blended learning som muligt.

Det betyder, at du som kursist skal gennemføre de enkelte kurser og dermed uddannelsen som en blanding af tilstedeværelse og distancelæringsaktiviteter. Arbejdet i distancelæringsperioderne skal foregå ved siden af havende tjeneste.

Uddannelsens akademi- og militærfaglige kurser mod seniorsergentniveauet ses normalt gennemført indenfor en periode på 8 måneder.

Uddannelsen er samtidig adgangsgivende til officersuddannelsen, under forudsætning af bestået afgangsprojekt.

 

Vil du have en fuldstændig akademigrad

Det anbefales, at uddannelsens kurser mod henholdsvis oversergentniveauet (6 fag) og kurserne mod seniorsergentniveauet (2 fag) samlet set gennemføres indenfor en periode på maksimalt 5½ år. Begrundelse herfor skal findes i en forældelsesfrist på 6 år for fuldstændig akademiuddannelse dvs. inklusiv et afgangsprojekt.

Du skal gennemføre det afsluttende projektmodul efter seniorsergentuddannelsen ved University College Syddanmark, hvilket kan gøres på deltidsbasis over en periode på 6 måneder.

Afgangsprojektet er ikke en del af uddannelsen til oversergent eller seniorsergent.

Anbefaling om at gennemføre uddannelsen indenfor rammen af 5½ år, skal derfor betragtes som en vejledning i relation til et ønske om opnåelse af en akademigrad.