i Flyvevåbnet

Seniorsergent – Kurser

I undermenu punkterne kan du læse om de to kurser, som du skal gennemføres for en samlet seniorsergentuddannelse.

Akademifaget starter med AU i navnet.

Ønsker du at se tilstedeværelsedage, eksamensdage m.m., så skal du se i kursusoversigten.