Forsvarsakademiet

Uddannelsen til seniorsergent

Uddannelsen til seniorsergent gennemføres som en modulbaseret uddannelse, som normalt strækker sig over en periode på 8 måneder.

Den består af to kurser, hvoraf den ene er et akademifag og den anden et militært fag.

Akademifaget kan gennemføres ved AFTC eller ved en civil udbyder:

Det militærefaglige fag kan kun gennemføres ved AFTC:

Når du har gennemført begge kurser, kan du udnævnes til seniorsergent ved egen enhed, såfremt der er en ledig stilling.

Uddannelsen har i sin helhed til formål at skabe de fornødne forudsætninger for, at du skal kunne fungere som seniorsergent i Flyvevåbnet.

Det betyder, at dine kompetencerne rettes mod større grupper af medarbejdere og med et større abstraktionsniveau.