i Flyvevåbnet

Uddannelsen til seniorsergent

Uddannelsen til seniorsergent gennemføres som en modulbaseret uddannelse, som normalt strækker sig over en periode på 8 måneder.

Den består af to moduler, hvoraf den ene er et akademifag og den anden et militært fag.

Akademifaget kan gennemføres ved AFTC eller ved en civil udbyder. Det militære fag kan kun gennemføres ved AFTC.

Før du kan starte på uddannelsen, skal du deltage i en introduktionsdag ved AFTC.

Når du har gennemført begge moduler, kan du udnævnes til seniorsergent ved egen enhed, såfremt der er en ledig stilling.

Uddannelsen har i sin helhed til formål at skabe de fornødne forudsætninger for, at du skal kunne fungere som seniorsergent i Flyvevåbnet.

Det betyder, at dine kompetencerne rettes mod større grupper af medarbejdere og med et større abstraktionsniveau.