Forsvarsakademiet

PROM 2020

PROM 2020 forventes udgivet sidst i april, når flyvevåbnets behov er tilgået sergentskolen.