i Flyvevåbnet

Oversergent – Uddannelsesforløb

De enkelte moduler bookes i arrangementsstyring senest 6 uger før modulets opstart.
Placering af modulerne kan ses under menupunktet moduler eller i kalenderen.

Uddannelseskapaciteten er på 12-24 studerende.

Det vil sige, at modulet som udgangspunkt gennemføres ved 12 eller flere ansøgere. Hvis et modul aflyses, henvises du til det næste modul.

Er der mere end 24 ansøgere, tager Flyverstaben og Forsvarets Personelstyrelse stilling til, hvem der skal starte og hvem, der henvises til næste modul

Uddannelsen gennemføres som en modulopdelt uddannelse under så stor anvendelse af blended learning som muligt.

Det betyder, at du som studerende skal gennemføre de enkelte moduler og dermed uddannelsen som en blanding af tilstedeværelse og distancelæringsaktiviteter.

Modulerne er fordelt på egentlige akademimoduler i en ledelsesrelateret retning suppleret med militærfaglige moduler i flyvevåben kontekst.

De røde markerede akademifag skal gennemføres, før du kan starte på det tilsvarende blå militære fag, som vises under akademifaget herunder. Akademifagene kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge.

Arbejdet i distancelæringsperioderne skal foregå ved siden af havende tjeneste.

Uddannelsens akademi- og militærfaglige moduler mod oversergentniveauet ses normalt gennemført indenfor en periode på 18-24 måneder.


Vil du have en fuldstændig akademigrad

Det anbefales, at uddannelsens moduler mod henholdsvis oversergentniveauet (6 fag) og modulerne mod seniorsergentniveauet (2 fag) samlet set gennemføres indenfor en periode på maksimalt 5½ år. Begrundelse herfor skal findes i en forældelsesfrist på 6 år for fuldstændig akademiuddannelse dvs. inklusiv et afgangsprojekt.

Du skal gennemføre det afsluttende projektmodul efter seniorsergentuddannelsen ved University College Syddanmark, hvilket kan gøres på deltidsbasis over en periode på 6 måneder.

Afgangsprojektet er ikke en del af uddannelsen til oversergent eller seniorsergent.

Anbefaling om at gennemføre uddannelsen indenfor rammen af 5½ år, skal derfor betragtes som en vejledning i relation til et ønske om opnåelse af en akademigrad.