i Flyvevåbnet

Oversergent – Kurser

I undermenu punkterne kan du læse om de de seks kurser, som du skal gennemføres for en samlet oversergentuddannelse.OS-MOD

Akademifagene starter med AU i navnet.

Ønsker du at se tilstedeværelsedage, eksamensdage m.m., så skal du se i kursusoversigten.