i Flyvevåbnet

Oversergent – Introduktionsdag

Inden du møder på første modul, skal du have deltaget på en introduktionsdag til Videregående Mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet (VMF).

Her vil du møde kursuslederen og underviserne samt få vist undervisningsfaciliteterne.

Du vil blive oprette på IceCore som er vores fælles læringsplatform og præsenteret for de praktiske forhold i bygning 9.

Slutteligt vil du blive introduceret til din personlige læringsplan. Læringsplanen er et redskab som anvendes under uddannelsen til oversergent til at skabe personlig- og organisatorisk uddannelseseffekt.

Indholdet på introduktionsdagen er:

  • Præsentation af underviser og undervisningsfaciliteterne
  • Forhold som deltidsstuderende
  • Transfer værktøjer
  • Studieteknik
  • Præsentation af anvendte online læringsplatforme
  • Lærings- og Ledelsesstil test

Medarbejderens værktøjer til et godt udviklingsforløb
Lederens værktøjer til et godt udviklingsforløb


Tilmelding
Introduktionsdagen skal tilmeldes i arrangementsstyring i DeMars.
Se oversigten over dagenes placering på kursusoversigten.

Mødested- og tid
Introduktionsdagene gennemføres mellem kl. 09:00 – 17:00 i bygning 9, flyvestation Karup


Du skal medbringe

  • Bærbar computer med administratorrettigheder, som skal have mulighed for opkobling på Internettet.
  • Følgende programmer skal være installeret: Java, Adobe Flash Player, Adobe Reader og et Office program (Microsoft Office, Libre Office eller Open Office).
  • Webcam og headset til computeren.
  • Forsvarets udleverede USB pen, som er registreret ved egen enhed.

Du kan logge på internettet via AFTC WI-FI hotspot.