i Flyvevåbnet

Uddannelsen til oversergent

Uddannelsen til oversergent gennemføres som en modulbaseret uddannelse, som normalt strækker sig over en periode på 18 – 24 måneder.

Den består af seks kurser, hvoraf de tre er akademifag og de øvrige tre er militære fag.

De tre akademifag kan gennemføres ved AFTC eller ved en civil udbyder:

De tre militærefaglige fag kan kun gennemføres ved AFTC:

Før du kan starte på uddannelsen, skal du deltage i en introduktionsdag ved AFTC.

Når du har gennemført alle seks kurser, kan du udnævnes til oversergent ved egen enhed, såfremt der er en ledig stilling.

Uddannelsen har i sin helhed til formål at skabe de fornødne forudsætninger for, at du skal kunne fungere som oversergent i Flyvevåbnet.

Det betyder, at dine kompetencer rettes mod enkeltmedarbejdere og mindre grupper.