i Flyvevåbnet

Uddannelsen til oversergent

Uddannelsen til oversergent gennemføres som en modulbaseret uddannelse, som normalt strækker sig over en periode på 18 – 24 måneder.

Den består af seks moduler, hvoraf de tre er akademifag og de øvrige tre er militære fag.

De tre akademifag kan gennemføres ved AFTC eller ved en civil udbyder. De tre militære fag kan kun gennemføres ved AFTC.

Før du kan starte på uddannelsen, skal du deltage i en introduktionsdag ved AFTC.

Når du har gennemført alle seks moduler, kan du udnævnes til oversergent ved egen enhed, såfremt der er en ledig stilling.

Uddannelsen har i sin helhed til formål at skabe de fornødne forudsætninger for, at du skal kunne fungere som oversergent i Flyvevåbnet.

Det betyder, at dine kompetencerne rettes mod enkeltmedarbejdere og mindre grupper.