i Flyvevåbnet

Om sektionen

Mellemledersektionen ved Air Force Training Centre på Flyvestation Karup holder til i bygning 17 – AFTC hovedbygning. I bygning 9 og 11 gennemføres vi den Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU) og alle kurserne på Videregående Mellemlederuddannelser i Flyvevåbnet (VMF).

Grundlæggende Sergent uddannelse (GSU)
Vi har ansvaret for gennemførelse af instruktør- og ledelseskurser:

 • Instruktør Grundlæggende
 • Instruktør Videregående
 • Grundlæggende ledelse

Vi har også ansvaret for det faglige indhold på GSU modulet “Love, normer og bestemmelser” (LNB) som gennemføres som distancelæring.
Modulet indeholder følgende distancelæringskurser på ATutor:

 • Retslære
 • Operationskendskab
 • Grundlæggende militærsikkerhedsuddannelse
 • Krigens love


Videregående Mellemlederuddannelser i Flyvevåbnet (VMF)
Vi har ansvaret for de fire akademifag og fire militære fag til over- og seniorsergent VMF:

Oversergent Akademi modul 

 • Ledelse i praksis
 • Organisation og arbejdspsykologi
 • Underviserrollen under forandring

Oversergent militærfaglige moduler

 • Ledelse i flyvevåbnet
 • Organisation, opgaver og arbejdspsykologi
 • Kompetenceudvikling i flyvevåbnet

Seniorsergent Akademi modul

 • Det strategiske lederskab

Seniorsergent militærfaglige moduler

 • Management og forvaltning i flyvevåbnet


Føring

Det sidste kursus “Føring” på GSU gennemføres ved sektionen for grunduddannelser, der også gennemfører Flyvevåbnets Basis Uddannelse (FBU) – Flyvevåbnets værnepligt.

Personel
Sektionen består af to officerer, 6 seniorsergenter og 8 oversergenter.

Når du besøger os for første gang på introduktionsdagen, så vil du hilse på en stor del af dem.