i Flyvevåbnet

Om sektionen

Mellemledersektionen ved Air Force Training Centre på Flyvestation Karup holder til i bygning 17 – AFTC hovedbygning.

I bygning 9 og 11 gennemføres vi den Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU) og alle kurserne på Videregående Mellemlederuddannelser i Flyvevåbnet (VMF).

Vi har ansvaret for gennemførelse af instruktør- og ledelseskurser på GSU samt de fire akademifag og fire militære fag til over- og seniorsergent (VMF).

Vi har også ansvaret for det faglige indhold på GSU modulet “Love, normer og bestemmelser” (LNB) som gennemføres som distancelæring.

Det sidste modul “Føring” på GSU gennemføres ved sektionen for grunduddannelser, der også gennemfører Flyvevåbnets Basis Uddannelse (FBU) – Flyvevåbnets værnepligt.

Sektionen består af to officerer, 6 seniorsergenter og 8 oversergenter.

Når du besøger os for første gang på introduktionsdagen, så vil du hilse på en stor del af dem.