Forsvarsakademiet

Ny sergentuddannelse

Den grundlæggende sergentuddannelse i flyvevåbnet (GSU) gennemføres som en modulbaseret uddannelse, der maksimalt må strække sig over 24 måneder.

Den består af 7 kurser med en samlet varighed af 14 uger:

  • Grundlæggende instruktørkursus i flyvevåbnet, fjernundervisning *
  • Grundlæggende instruktørkursus i flyvevåbnet
  • Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet, fjernundervisning *
  • Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, fjernundervisning *
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, modul 1
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, modul 2

* Bemærk, at fjernundervisningen gennemføres som tilstedeværelse i 2019, idet kurserne ikke er klar endnu.

 
Kurserne skal gennemføres i ovenstående rækkefølge, idet dog alle fjernundervisningskurser i overgangsordningen 2019, gennemføres i tilknytning til tilstedekurserne og som tilstedeværelse på sergentskolen. 

Sergenteleven er derfor ikke til rådighed for enheden, men under ledelse af sergentskolen.

Se placering af tilstedeværelse på sergentskolen her : den grafiske oversigt (PROM 2019)

 

OVERGANGSORDNING

Alle der har gennemført det nuværende “Grundlæggende instruktørkursus” ( 2 x 4 dage ) kan starte på “Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet” i den nye uddannelse.

Det tidligere instruktørkursus, manuelt (4 dage) er ikke grundlag nok for, at starte på ledelseskurset. Vi anbefaler derfor, at sergenteleven gennemfører det nye “Grundlæggende instruktørkursus i flyvevåbnet” først.

Alle der har gennemført det nuværende “Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet” ( 4 x 5 dage ) kan starte på “Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet” i den nye uddannelse, såfremt instruktørkurset også er gennemført.