Forsvarsakademiet

Overgangsordning, akademiuddannelser

Efter aftale med flyverkommandoen kan studerende på det tidligere Videregående Mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet (VMF) i 2019 gennemføre manglende akademikurser fra uddannelsen.

De tidligere flyvevåbenspecifikke kurser gennemføres ikke mere, dog gennemføres de kurser, som giver ECTS point efter aftale med University College Syddanmark

Det betyder, at du mindst skal have gennemført et af nedenstående AU kurser fra VMF med udgangen af 2018 for at blive optaget på kurserne i 2019.

Overgangsordningen gennemføres ikke i 2020.

 
Følgende kurser gennemføres

AU Ledelse i praksis, 10 ECTS

AU Organisation og arbejdspsykologi, 10 ECTS

AU Underviseren, 10 ECTS

AU Det strategiske lederskab, 10 ECTS

Kompetenceudvikling i flyvevåbnet, 5 ECTS

Management og forvaltning, 6 ECTS

 
Kursusperioder

For alle kurser er der tilmelding senest 6 uger før i DeMars arrangementsstyring

Da akademiuddannelserne gennemføres af ekstern udbyder vil de lukke for eftertilmelding kort efter sidste tilmeldingsdato

Kompetenceudvikling i flyvevåbnet

2019-2: 28. oktober – 10. december med tilstedeværelse 28 og 29. oktober, 13, 14, 25, 26 og 27. november med eksamen 9 eller 10. december

AU Det strategiske lederskab

2019-2: 30. september – 5. december med tilstedeværelse 30. september, 1, 23 og 24. oktober, 6, 7, 20 og 21. november med eksamen 4 eller 5. december