Forsvarsakademiet

Overgangsordning, akademiuddannelser

I 2019 gennemføres kun de kurser fra VMF 1 og 2, som giver ECTS point i forbindelse med en akademiuddannelse.

Det betyder, at kurserne Ledelse i flyvevåbnet og Organisation, opgave og arbejdspsykologi er udgået.

Se eventuelt den grafiske oversigt (PROM 2019).

 
På kurserne kan kun optages kursister, som ved udgang af 2018 har gennemføret mindst et akademimodul på VMF.

Tilmelding skal ske efter aftale med egen chef i DeMars arrangementsmodulet.


Du kan ikke udnævnes på grundlag af gennemførte akademikurser efter 1. januar 2019.

Grundlaget for udnævnelse vil fremgå af Flyverstabens policypapir og bestemmelsen for udnævnelse (udgives 1. kvartal 2019).


Følgende kurser gennemføres

AU Ledelse i praksis, 10 ECTS

AU Organisation og arbejdspsykologi, 10 ECTS

AU Underviseren, 10 ECTS

AU Det strategiske lederskab, 10 ECTS

Kompetenceudvikling i flyvevåbnet, 5 ECTS

Management og forvaltning, 6 ECTS