Forsvarsakademiet

Overgangsordning, akademiuddannelser

Efter aftale med flyverkommandoen har studerende på den tidligere Videregående Mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet (VMF) i 2019 kunne gennemføre manglende akademikurser fra uddannelsen.

Overgangsordningen gennemføres ikke i 2020.

 

Kursusperioder

Kompetenceudvikling i flyvevåbnet

2019-2: 28. oktober – 10. december med tilstedeværelse 28 og 29. oktober, 13, 14, 25, 26 og 27. november med eksamen 9 eller 10. december

AU Det strategiske lederskab

2019-2: 30. september – 5. december med tilstedeværelse 30. september, 1, 23 og 24. oktober, 6, 7, 20 og 21. november med eksamen 4 eller 5. december