Forsvarsakademiet

Militær akademiuddannelse

Sergentskolen indgår i en arbejdsgruppe under Forsvarsakademiet, som udvikler en delvis værnfælles akademiuddannelse.

Det er tanken, at akademiuddannelsen skal være en akkrediteret militær akademiuddannelse, hvor der er en værnfælles del (20 ECTS), en flyvevåben specifik del (20 ECTS), en valgfri del, hvor du kan vælge mellem forskellige fagområder (10 ECTS) og et afsluttende projekt (10 ECTS).

Planen går på, at uddannelsen skal være klar til medio 2020.

Indtil da kan alle, som er i gang med den nuværende akademiuddannelse (VMF 1 og 2), indgå i sergentskolens overgangsuddannelse, akademiuddannelse.

Læs mere om den nye akademiuddannelse på Forsvarsakademiets hjemmeside