Forsvarsakademiet

Militær akademiuddannelse

Sergentskolen indgår i en arbejdsgruppe under Forsvarsakademiet, som udvikler en delvis værnfælles akademiuddannelse.

Det er tanken, at akademiuddannelsen skal være en akkrediteret militær akademiuddannelse, hvor der er en værnfælles del (20 ECTS), en flyvevåben specifik del (20 ECTS), en valgfri del, hvor du kan vælge mellem forskellige fagområder (10 ECTS) og et afsluttende projekt (10 ECTS).

Det forventes, at uddannelsen er klar til opstart efter sommer 2020.

Læs mere om den nye akademiuddannelse på Forsvarsakademiets hjemmeside