Forsvarsakademiet

Merit og dispensation

Grundlæggende sergentuddannelse

Såfremt der er et ønske om at søge merit for et eller flere kurser i uddannelsen, skal ansøgningen sendes til Flyvevåbnets sergentskole vedlagt myndighedens anbefaling, kursusbeviser, kompetenceoversigter samt angivelse af, hvilken / hvilke kurser / kompetencer, som har samme læringsudbytte på samme niveau, som det der søges merit for.

Der kan undtagelsesvis gives dispensation for 2 års bestemmelsen, hvis SGE har haft en længerevarende sygdomsperiode, været udsendt eller andet, som SGE ikke har haft direkte indflydelse på.

Ansøgningen om merit eller dispensation sendes fra myndigheden til Flyvevåbnets sergentskole på FAK-KTP-FSGS (FIIN) eller fak-ktp-fsgs@mil.dk (Internettet).

Der kan ikke ringes eller sendes ansøgninger direkte til medarbejdere på skolen  !!

Der kan ikke sendes ansøgninger direkte fra medarbejdere ved enhederne !!

 

Oversergentuddannelserne

Alt henvendelse vedrørende merit for de to kurser, som sergentskolen gennemfører i kompetenceudviklingen til oversergent, skal rettes til Flyverkommandoen.

 

Den militær akademiuddannelse

Sergentskolen har afsluttet de tidligere uddannelser til over- og seniorsergent (VMF I og II) med udgang af 2019. Der gennemføres ikke flere kurser eller overgangsordninger fra VMF.

Alt henvendelse vedrørende merit og kompetenceafklaring omkring VMF, skal rettes til Flyverkommandoen.

 

Meritafklaring i forhold til den kommende Militære Akademi Uddannelse (MAU) skal rettes af myndigheden til MAU kursusadministration ved Hærens Sergentskole i Varde, hvor studiechefen og studieadministrationen for MAU er placeret.

Mail: fak-ktp-mau@mil.dk
Telefon: 5086 4741

Der kan ikke rettes henvendelse til Flyvevåbnets sergentskole vedrørende merit for VMF eller i forhold til MAU.