i Flyvevåbnet

Flyvevåbnets sergentskole

Som en del af forsvarsforliget oprettes pr. 1. januar 2019 “Flyvevåbnets sergentskole” (FSGS) under Forsvarsakademiet med chefen for Flyvevåbnets officersskole som nærmeste chef.

Herunder kan du læse mere om de ændringer det medfører.

 

Kan man blive ansat ved sergentskolen?

Ja, i forbindelse med oprettelsen bliver der et antal stillinger ledige.

Følg med her på siden under punktet Ledige jobs eller på Job i Forsvaret.

 

Hvor skal sergentskolen placeres?

Flyvevåbnets sergentskole placeres på Flyvestation Karup

 

Hvilke kurser gennemføres i 2019?

I øjeblikket ligger der en midlertidig plan 2019 på DeMars i arrangementstyring, som er oprettet før forliget blev godkendt.

En endelig plan 2019 for den grundlæggende sergentuddannelse og videreuddannelse til OS og SSG er endnu ikke godkendt.
Lige så snart den foreligger, så lægges den på denne hjemmeside.