Forsvarsakademiet

FAQ – få svar her !

På denne side kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som sergentskolen har fået omkring den nye uddannelse til sergent, den fremtidige akademiuddannelse samt udnævnelser af befalingsmand.
 

Sergentuddannelsen

Kan alle interesserede optages på alle kurser?

 • Nej – på de kurser, som er en del af sergentuddannelsen, kan kun optages igangværende eller udpegede sergentelever. Ellers henvises til de kurser, som ikke er en del af en sergentuddannelse – ser punktet herover.

Hvad så med dem, som er i gang med den gamle uddannelse?

 • Intet uddannelse er spildt ! De sergentelever, som er i gang med uddannelse, fortsætter bare på den nye uddannelse.

  Hvis de har det grundlæggende instruktørkursus (før 2019 – 2 x 5 dage eller det nye instruktørkursus), så kan de fortsætte på det nye grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet. 

  Hvis de har gennemført ledelseskurset (før 2019 – 4 x 5 dage eller det nye ledelseskursus), så kan de fortsætte på føringskurset.

Skal kurserne tages i en bestemt rækkefølge?

 • Ja, rækkefølgen er instruktør, ledelse og føring.

Hvem kan optages på sergentuddannelsen?

 • Flyverkommandoen har udgivet en policy / bestemmelse for optagelse på sergentskolen. Der vil ikke fremover være åben tilmelding til sergentskolen.

Kan alle der har lyst tilmelde sig enkeltkurser?

 • Nej, sergentuddannelsen vil fremover kun være for udvalgte sergentelever.

Bliver man udnævnt efter sergentskolen?

 • Nej, udnævnelse sker fortsat ved myndigheden 

Får man arbejdstid til gennemførelse af fjernundervisningskurserne?

 • Fjernundervisningen skal gennemføres ved egen enhed eller i fritiden. Som udgangspunkt er tiden til gennemførelse af fjernundervisningen sergentskolen uvedkommende. 

  Sergentuddannelsen er arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at sergenteleven kun får arbejdstid de dage, hvor eleven er tilstede på sergentskolen. Resten af tiden er eleven til tjeneste ved egen enhed.


Uddannelse af over- og seniorsergent

Gennemføres der uddannelse til over- og seniorsergenter på sergentskolen i 2019?

 • Nej, i 2019 gennemføres kun overgangsuddannelsen for kursister som er i gang med akademiuddannelsen.

Hvordan bliver man så udnævnt?

 • Man kan ikke blive udnævnt på grundlag af gennemførelse af kurser ved sergentskolen. Udnævnelse sker ved egen myndighed.