Forsvarsakademiet

Nyheder

12-04-19 Sergentskolen holder påskeferie

Skolen er lukket fra 13. – 22. april på grund af påskeferie.

Vi starter op igen den 23. april med “Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet” og den 29. april med “Instruktørkursus, manuelt”.

 

12-04-19 Hjemmesiden er godt besøgt !

Siden 28. marts er der indhentet statistik på hjemmesiden. Den besøges i snit af 35-40 personer hver dag. Det tyder på, at mange af kursisterne søger information før kursusstart. Har du forslag til, hvad der skal være på vores nye hjemmeside, så send en mail til skolens næstkommanderende på fak-fsgs-nk@mil.dk

 

 

28-03-19 : Ændring af mødedage på kompetenceudvikling i flyvevåbnet

Der har været en fejl i PROM 2019 oversigten for kompetenceudvikling i flyvevåbnet. De datoer som er skrevet ud i indkaldelsen er gældende og rettet i PROM 2019 oversigten på denne side.
 

11-03-19 : Ændret opbygning af GSU

Det har vist sig, at kurserne i GSU giver et bedre læringsudbytte, hvis fjernundervisningen gennemføres imellem tilstedeværelsesperioderne. 
Opbygning af GSU er derfor ændret – se “Ny sergentuddannelse

Der er ikke ændret på perioderne for GSU kurserne !
 

11-03-19 : Ny udgave af PROM 2019

Under linket herover er der en ny udgave af PROM 2019.

Der er ikke ændret på kursusperioderne, men præciseret hvem der kan tilmeldes de enkelte kurser.

Endvidere er fjernundervisningsperioderne på GSU ikke markeret særskilt.
Fremover gennemføres fjernundervisningen mellem tilstedeværelsesperioderne efter aftale med uddannelseslederen.
 

18-11-18 : Nyt uddannelsessystem for befalingsmandsgruppen

Flyverstaben har udsendt en orientering til flyvevåbnets myndigheder omkring den nye befalingsmandsuddannelse.

Læs orienteringen her.