i Flyvevåbnet

Velkommen til Flyvevåbnets sektion for mellemlederuddannelser ved Air Force Training Centre på Flyvestation Karup

Mellemlederuddannelserne omfatter sergent, oversergent og seniorsergent
Herudover gennemfører sektionen uddannelser for civil ansatte, officersaspiranter og pilotelever

På denne side kan du finde relevant information om alle uddannelser samt oversigter over uddannelsernes gennemførelse

Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Flyvevåbnets uddannelsesvejleder for mellemlederuddannelserne Tina Gylling, telefon 4138 3251 eller mail aftc-uddvejl@mil.dk

 

Nyheder

Flyvevåbnets sergentskole

Som en del af forsvarsforliget oprettes pr. 1. januar 2019 “Flyvevåbnets sergentskole (FSGS)” under Forsvarsakademiet med chefen for Flyvevåbnets officersskole som nærmeste chef.

Tryk på menupunktet herover og følg med i udviklingen.

 

Ny medarbejder ved sergentuddannelsen

17. september startede sergent Emil Jensen som faglærer ved den grundlæggende sergentuddannelse. Emil kommer fra en stilling som instruktør ved uddannelse af flyvevåbnets værnepligtige.

Emil vil følge uddannelsen af officerskadetterne, som starter deres uddannelse ved sektionen den 17. september, for derefter, at virke som faglærer i ledelse og pædagogik.