i Flyvevåbnet

Velkommen til Flyvevåbnets sektion for mellemlederuddannelser ved Air Force Training Centre på Flyvestation Karup

Mellemlederuddannelserne omfatter sergent, oversergent og seniorsergent
Herudover gennemfører sektionen uddannelser for civil ansatte, officersaspiranter og pilotelever

På denne side kan du finde relevant information om alle uddannelser samt oversigter over uddannelsernes gennemførelse

Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Flyvevåbnets uddannelsesvejleder for mellemlederuddannelserne Tina Gylling, telefon 4138 3251 eller mail aftc-uddvejl@mil.dk

 

Nyheder

Introduktionsdag til GSU udgår

Introduktionsdagen forud for optagelse på den grundlæggende sergentuddannelse udgår pr. 1. oktober. Alt information om uddannelsen kan findes på denne side, så det er op til sergenteleven i samarbejde med nærmest chef, at blive klar før første møde.

De planlagte introduktionsdage i december aflyses heraf.

 

Aktivitetsoversigt for 2019 ?

Planen for 2019 er endnu ikke godkendt.

Det forventes, at den plan som er indtastet i DeMars arrangementstyring bliver ændret.
Lige så snart der er noget godkendt, så lægger vi det ud på denne side.

 

Flyvevåbnets sergentskole

Som en del af forsvarsforliget oprettes pr. 1. januar 2019 “Flyvevåbnets sergentskole (FSGS)” under Forsvarsakademiet med chefen for Flyvevåbnets officersskole som nærmeste chef.

Tryk på menupunktet herover og følg med i udviklingen.