Forsvarsakademiet

Nyheder

26-04-2019 Forudsætninger for optagelse på sergentuddannelsen

Under “Grundlæggende sergentuddannelse” er tilføjet forudsætninger for optagelse på de enkelte kurser under sergentuddannelsen.
 

12-04-19 Hjemmesiden er godt besøgt !

Siden 28. marts er der indhentet statistik på hjemmesiden. Den besøges i snit af 35-40 personer hver dag. Det tyder på, at mange af kursisterne søger information før kursusstart. Har du forslag til, hvad der skal være på vores nye hjemmeside, så send en mail til skolens næstkommanderende på fak-fsgs-nk@mil.dk

 

 

11-03-19 : Ændret opbygning af GSU

Det har vist sig, at kurserne i GSU giver et bedre læringsudbytte, hvis fjernundervisningen gennemføres imellem tilstedeværelsesperioderne. 
Opbygning af GSU er derfor ændret – se “Ny sergentuddannelse

Der er ikke ændret på perioderne for GSU kurserne !