i Flyvevåbnet

Velkommen til Flyvevåbnets sektion for mellemlederuddannelser ved Air Force Training Centre på Flyvestation Karup

Mellemlederuddannelserne omfatter sergent, oversergent og seniorsergent
Herudover gennemfører sektionen uddannelser for civil ansatte, officersaspiranter og pilotelever

På denne side kan du finde relevant information om alle uddannelser samt kalendere for uddannelsernes gennemførelse

Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Flyvevåbnets uddannelsesvejleder for mellemlederuddannelserne
Tina Gylling, telefon 4138 3251 eller mail aftc-uddvejl@mil.dk

 

Nyheder
Se samlet plan for sektionens uddannelser i 2018 her:

Den grundlæggende sergentuddannelse ændres pr. 1. januar 2018 – se mere her