Forsvarsakademiet

Nyheder

12-06-2019 : PROM 2020 er forsinket

PROM 2020 som var forventet ultimo maj er forsinket, idet der er kommet ændrede ønsker om antal kursister på sergentuddannelsen. Den forventes frigivet ultimo juni.
 

26-04-2019 : Forudsætninger for optagelse på sergentuddannelsen

Under “Grundlæggende sergentuddannelse” er tilføjet forudsætninger for optagelse på de enkelte kurser under sergentuddannelsen.
 

11-03-19 : Ændret opbygning af GSU

Det har vist sig, at kurserne i GSU giver et bedre læringsudbytte, hvis fjernundervisningen gennemføres imellem tilstedeværelsesperioderne. 
Opbygning af GSU er derfor ændret – se “Ny sergentuddannelse

Der er ikke ændret på perioderne for GSU kurserne !